دوره فعال در نیکارو ندارد

آموزشگاه زبان ایران آکسفورد88


زمینه فعالیت:

مجموعه زبان


مدیریت آموزشگاه:

آموزشگاه زبان ایران آکسفورد در تهران واقع شده است. این آموزشگاه یکی از بهترین و با سابقه ترین آموزشگاه های زبان تهران محسوب می شود.

آموزشگاه زبان ایران آکسفورد با فراهم کردن فضای مناسب و امکانات پیشرفته و با بهره مندی از اساتید برجسته اقدام به برگزاری دوره های آموزش زبان انگلیسی، فرانسوی، آلمانی، اسپانیایی، ایتالیایی، پرتغالی، چینی، روسی و ژاپنی برای سنین مختلف نموده است.

بیشتر
;
بهجت آباد - ( نمایش آدرس ) 021888****** ( نمایش شماره تماس ) https://iranianlc.com

آموزشگاه زبان ایران آکسفورد در تهران واقع شده است. این آموزشگاه یکی از بهترین و با سابقه ترین آموزشگاه های زبان تهران محسوب می شود.

آموزشگاه زبان ایران آکسفورد با فراهم کردن فضای مناسب و امکانات پیشرفته و با بهره مندی از اساتید برجسته اقدام به برگزاری دوره های آموزش زبان انگلیسی، فرانسوی، آلمانی، اسپانیایی، ایتالیایی، پرتغالی، چینی، روسی و ژاپنی برای سنین مختلف نموده است.