دوره فعال در نیکارو ندارد

آموزشگاه کنکور راه دانش62


زمینه فعالیت:

کنکور


مدیریت آموزشگاه:

آموزشگاه کنکور راه دانش در خیابان مولوی سنندج واقع شده است. این آموزشگاه با دارا بودن فضا و امکانات آموزشی مناسب اقدام به برگزاری کلاس های تقویتی و آمادگی برای کنکور کرده است.

بیشتر
;
منطقه 2 - ( نمایش آدرس ) 087332****** ( نمایش شماره تماس ) https://nikaro.ir/cnmVFx

آموزشگاه کنکور راه دانش در خیابان مولوی سنندج واقع شده است. این آموزشگاه با دارا بودن فضا و امکانات آموزشی مناسب اقدام به برگزاری کلاس های تقویتی و آمادگی برای کنکور کرده است.