دوره فعال در نیکارو ندارد

مجموعه ورزشی مجموعه ورزشی (شهید قیانوری)58


زمینه فعالیت:

مجموعه ورزشی


مدیریت آموزشگاه:
اگر در به دنبال يک سالن فوتسال خوب در جنوب شهر هستيد، مي توانيد روي ورزشگاه قيانوري حساب باز کنيد. چرا که سالن فوتسال شهيد قيانوري بک سالن 5000 نفري با کفپوش پارکت است.  سالن چند منظوره زمین چمن طبیعی
بیشتر
;
( نمایش آدرس ) 021555****** ( نمایش شماره تماس ) https://nikaro.ir/AdicFg

اگر در به دنبال يک سالن فوتسال خوب در جنوب شهر هستيد، مي توانيد روي ورزشگاه قيانوري حساب باز کنيد. چرا که سالن فوتسال شهيد قيانوري بک سالن 5000 نفري با کفپوش پارکت است.  سالن چند منظوره زمین چمن طبیعی