دوره فعال در نیکارو ندارد

باشگاه شطرنج نیک اندیش271


زمینه فعالیت:

شطرنج


مدیریت آموزشگاه: سرکار خانم گلناز جعفری

برگذاری کلاس های شطرنج

بیشتر
;
سعادت آباد - ( نمایش آدرس ) 021267****** ( نمایش شماره تماس ) https://nikaro.ir/IQBsg4

برگذاری کلاس های شطرنج