دوره فعال در نیکارو ندارد

مجموعه ورزشی  مجموعه ورزشی شقایق49


زمینه فعالیت:

مجموعه ورزشی


مدیریت آموزشگاه:
این مجموعه ورزشی در بوستان شقایق منطقه 18 قرار داره که با سالن های رزمی و بدنسازی آماده میزبانی از ورزش دوستاست
بیشتر
;
( نمایش آدرس ) 021662****** ( نمایش شماره تماس ) https://nikaro.ir/HiZSAg

این مجموعه ورزشی در بوستان شقایق منطقه 18 قرار داره که با سالن های رزمی و بدنسازی آماده میزبانی از ورزش دوستاست