دوره فعال در نیکارو ندارد

مجموعه ورزشی  مجموعه ورزشي نصر39


زمینه فعالیت:

مجموعه ورزشی


مدیریت آموزشگاه:
مجموعه ورزشي نصر در مرکز تهران و محدوده ميدان سپاه قرار دارد و همه روزه آماده ارائه خدمات به بانوان و آقايان است.
بیشتر
;
( نمایش آدرس ) 021775****** ( نمایش شماره تماس ) https://nikaro.ir/dbTPcP

مجموعه ورزشي نصر در مرکز تهران و محدوده ميدان سپاه قرار دارد و همه روزه آماده ارائه خدمات به بانوان و آقايان است.