دوره فعال در نیکارو ندارد

مجموعه ورزشی  مجموعه ورزشي دانشگاه شهيد رجايي53


زمینه فعالیت:

مجموعه ورزشی


مدیریت آموزشگاه:
مجموعه ورزشي دانشگاه شهيد رجايي در منطقه لويزان تهران واقع شده و مورد استفاده دانشجويان اين دانشگاه و اهالي منطقه قرار مي گيرد.
بیشتر
;
( نمایش آدرس ) 021229****** ( نمایش شماره تماس ) https://nikaro.ir/EFwKYJ

مجموعه ورزشي دانشگاه شهيد رجايي در منطقه لويزان تهران واقع شده و مورد استفاده دانشجويان اين دانشگاه و اهالي منطقه قرار مي گيرد.