دوره فعال در نیکارو ندارد

باشگاه رزمی  باشگاه کاپ69


زمینه فعالیت:

رزمی


مدیریت آموزشگاه:
آموزش دفاع شخصی و بدنسازی رزمی آموزش فول کنتاکت، کیک بوکسینگ، اکشن تکواندو، دفاع شخصی، بدنسازی رزمی توسط استاد حبیبی قهرمان مسابقات کیک بوکسینگ
بیشتر
;
( نمایش آدرس ) 091211****** ( نمایش شماره تماس ) https://nikaro.ir/r6G8eR

آموزش دفاع شخصی و بدنسازی رزمی آموزش فول کنتاکت، کیک بوکسینگ، اکشن تکواندو، دفاع شخصی، بدنسازی رزمی توسط استاد حبیبی قهرمان مسابقات کیک بوکسینگ