دوره فعال در نیکارو ندارد

باشگاه شطرنج آیندگان82


زمینه فعالیت:

شطرنج


مدیریت آموزشگاه: محمد آقامحمدی

مدرسه شطرنج آیندگان در خیابان شیمی تهران واقع شده است. مدیریت این مدرسه بر عهده آقای محمد آقامحمدی میباشد.

این مدرسه با در نظر گرفتن فضای مناسب اقدام به برگزاری کلاس های شطرنج برای رده سنی های مختلف نموده است.

بیشتر
;
امجدیه - ( نمایش آدرس ) 021883****** ( نمایش شماره تماس ) https://nikaro.ir/ayandegan

مدرسه شطرنج آیندگان در خیابان شیمی تهران واقع شده است. مدیریت این مدرسه بر عهده آقای محمد آقامحمدی میباشد.

این مدرسه با در نظر گرفتن فضای مناسب اقدام به برگزاری کلاس های شطرنج برای رده سنی های مختلف نموده است.