سلام
اگر دنبال کلاس خاصی هستید نام و نام خانوادگی، تلفن و نام کلاس را با کلیک روی دکمه نارنجی پایین ثبت کنید. در اولین فرصت با شما تماس میگیریم.

دوره فعال در نیکارو ندارد

مدرسه فوتبال 5آذر49


زمینه فعالیت:

مدرسه فوتبال


مدیریت آموزشگاه:
این مجموعه ورزشی با امکانات و تجهیزات مناسب ورزشی در بزرگراه بسیج واقع شده. پنج آذر دارای سالن سرپوشیده برای ورزش های رزمی و توپی مانند فوتسال است. رشته های رزمی، فوتبال، شنا، والیبال و بدنسازی در این مجموعه فعال است.
بیشتر
;
( نمایش آدرس ) .****** ( نمایش شماره تماس ) https://nikaro.ir/KxBnkN

این مجموعه ورزشی با امکانات و تجهیزات مناسب ورزشی در بزرگراه بسیج واقع شده. پنج آذر دارای سالن سرپوشیده برای ورزش های رزمی و توپی مانند فوتسال است. رشته های رزمی، فوتبال، شنا، والیبال و بدنسازی در این مجموعه فعال است.