سلام
اگر دنبال کلاس خاصی هستید نام و نام خانوادگی، تلفن و نام کلاس را با کلیک روی دکمه نارنجی پایین ثبت کنید. در اولین فرصت با شما تماس میگیریم.

دوره فعال در نیکارو ندارد

مدرسه فوتبال باشگاه فرهنگی ورزشی دخانیات تهران122


زمینه فعالیت:

مدرسه فوتبال


مدیریت آموزشگاه:
زمین چمن طبیعی، استخر سرپوشیده سانس های استخر باشگاه فرهنگی ورزشی دخانیات تهران: سانس بانوان استخر دخانیات تهران: شنبه الی پنجشنبه از ساعت 8 الی 9:30، 10 الی 11:30 و 12 الی 13:30 سانس آقایان استخر دخانیات تهران: شنبه الی پنجشنبه از ساعت 14 الی 16، 18 الی 20:30 و 21 الی 23:30، یکشنبه، دوشنبه، سه شنبه، پنجشنبه از ساعت ، 16 الی 18، جمعه از ساعت 9 الی 13، 14 الی 16:30، 17 الی 19:30 و 20 الی 22:30
بیشتر
;
( نمایش آدرس ) .****** ( نمایش شماره تماس ) https://nikaro.ir/CkpWqg

زمین چمن طبیعی، استخر سرپوشیده سانس های استخر باشگاه فرهنگی ورزشی دخانیات تهران: سانس بانوان استخر دخانیات تهران: شنبه الی پنجشنبه از ساعت 8 الی 9:30، 10 الی 11:30 و 12 الی 13:30 سانس آقایان استخر دخانیات تهران: شنبه الی پنجشنبه از ساعت 14 الی 16، 18 الی 20:30 و 21 الی 23:30، یکشنبه، دوشنبه، سه شنبه، پنجشنبه از ساعت ، 16 الی 18، جمعه از ساعت 9 الی 13، 14 الی 16:30، 17 الی 19:30 و 20 الی 22:30