دوره فعال در نیکارو ندارد

آموزشگاه کنکور دارکوب74


زمینه فعالیت:

کنکور


مدیریت آموزشگاه:

آموزشگاه کنکور دارکوب در خیابان سعدی زنجان واقع شده است. این آموزشگاه با دارا بودن فضایی پویا و با بهره مندی از اساتید مطرح اقدام به برگزاری کلاس های کنکور برای داوطلبان رشته های هنر نموده است.

بیشتر
;
منطقه 3 - ( نمایش آدرس ) 024333****** ( نمایش شماره تماس ) https://nikaro.ir/3u4M8C

آموزشگاه کنکور دارکوب در خیابان سعدی زنجان واقع شده است. این آموزشگاه با دارا بودن فضایی پویا و با بهره مندی از اساتید مطرح اقدام به برگزاری کلاس های کنکور برای داوطلبان رشته های هنر نموده است.