آی مث و یوسی مث چیست ؟

آی مث و یوسی مث چیست ؟ آی مت یعنی “من ریاضی دانم.” روشی جهت آموزش مفاهیم پایه ریاضی، به کودکان ۳ تا ۷ سال است. این روش از طریق غنی سازی محیط آموزشی (بازی، داستان، نمایش خلاق، شعر، فعالیت های آموزشی گروهی و … ) مهارت های شناختی کودکان را افزایش می دهد و کودک …

آی مث و یوسی مث چیست ؟ ادامۀ مطلب »