مراحل صدور مجوز آموزشگاه هنری

به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، این دستورالعمل در اجرای مصوبه مورخ 97/6/4 شورای راهبری توسعه مدیریت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و در ادامه انتشار اطلاعیه مورخ 97/8/19 درباره ساماندهی و خدمات این وزارتخانه منتشر شده است. بنابراین گزارش، این دستورالعمل به منظور اجرای دقیق مرحله دوم …

مراحل صدور مجوز آموزشگاه هنری ادامۀ مطلب »