المپیاد نجوم سال ۹۸

اگر دانش آموز متوسطه اول و یا دانش آموز پایه دهم هستید و احساس ذوق و شور زیادی نسبت به نجوم در درون خود حس می کنید؟ اگر رویای فیزیک دان شدن را در سر دارید؟ و اگر قصد دارید ادامه زندگی خود را در دنیای فیزیک به سر ببرید، المپیاد نجوم یکی از عرصه …

المپیاد نجوم سال ۹۸ ادامۀ مطلب »