معرفی بهترین کلاس خوشنویسی قزوین

معرفی بهترین کلاس خوشنویسی قزوین

قزوین؛ پایتخت خوشنویسی ایران به سبب پرورش بزرگان خوشنویسی ایران در شهر قزوین افرادی همچون میرعماد حسنی (استاد بزرگ خط نستعلیق)، میرزا محمدحسین عماد الکتاب قزوینی، میرزا محمد علی خیارجی قزوینی (اولین خوشنویسی که بسم الله را به صورت مرغ طغرا ترسیم کرد)، عبدالمجید طالقانی و ملک محمد قزوینی این شهر از سوی وزارت فرهنگ …

معرفی بهترین کلاس خوشنویسی قزوین ادامۀ مطلب »