معرفی بهترین کلاس خوشنویسی دزفول

معرفی بهترین کلاس خوشنویسی دزفول

خاستگاه خوشنویسی در مقاله قصد داریم به معرفی بهترین کلاس خوشنویسی دزفول بپردازیم. اما قبل از معرفی، آیا با منشأ این هنر ظریف و زیبا آشنایی دارید؟ در ایران پس از فتح اسلام، خطّاطی به شیوهٔ نسخ وجود داشت. در پرتو حمایت ابوبکر بن سعد زنگی در فارس، ده‌ها نسخه قرآن خطی به وجود آمد. …

معرفی بهترین کلاس خوشنویسی دزفول ادامۀ مطلب »