زبان ترکی آذربایجان

آشنایی با زبان ترکی آذربایجانی

آشنایی با زبان ترکی آذربایجانی زبان ترکی آذربایجانی پس از ترکی استانبولی یکی از رایج ترین لهجه های زبان ترکی است که با دو گویش مختلف در جمهوری آذربایجان و بخش هایی از ایران صحبت می شود. زبان ترکی آذربایجانی در بخش های شرقی کشور ترکیه داغستان و جنوب گرجستان یکی از رایج ترین زبان …

آشنایی با زبان ترکی آذربایجانی ادامۀ مطلب »