آموزش درختکاری به دانش آموزان

هر ساله با فرا رسیدن ۱۵ اسفند نگاهها به سمت اهمیت درخت و آموزش درختکاری جلب می شود. در مذاهب و فرهنگ های مختلف جهان، درخت و درختکاری به عنوان یک امر پسندیده و نیکو از جایگاه خاصی برخوردار است. دین مقدس اسلام نیز انسان را به کاشت درخت تشویق و ترغیب کرده است و …

آموزش درختکاری به دانش آموزان ادامۀ مطلب »