مدرسه بازیگری مشهد

متد بازیگری قصد داریم در این چند گذاره بخشی از متد آموزشی را برای دوست داران فن بازیگری به صورت خلاصه بیان کنیم : بدن شما ، زبان دوم شماست. پیش از به وجود آمدن هر زبانی، انسان همواره از «تن» خود برای ایجاد ارتباط با محیط و همنوعان خود بهره برده است و با …

مدرسه بازیگری مشهد ادامۀ مطلب »