معرفی بهترین کلاس خوشنویسی کرج

معرفی بهترین کلاس خوشنویسی کرج

خوشنویسی ؛ هنری از دل ایران باستان در این مقاله به معرفی بهترین کلاس خوشنویسی کرج خواهیم پرداخت. خوشنویسی ایرانی بخشی از خوشنویسی اسلامی است که در ایران و سرزمین‌های وابسته یا تحت نفوذ او همچون کشورهای آسیای میانه، افغانستان و شبه قاره هند به تدریج حول محور فرهنگ ایرانی شکل گرفت. در حالی که …

معرفی بهترین کلاس خوشنویسی کرج ادامۀ مطلب »