معرفی بهترین کلاس قرآن قم

معرفی بهترین کلاس قرآن قم

ما در این مقاله به معرفی بهترین کلاس قرآن قم می پردازیم. تاثیر قرآن در زندگی فردی و اجتماعی قرآن که آخرین کتاب آسمانی و معجزه گویای خاتم پیامبران است، جهت هدایت انسان به راهی راست و استوار از جانب آفریدگار هستی و با براهین حسی و عقلی و قلبی بر بهترین و کامل ترین …

معرفی بهترین کلاس قرآن قم ادامۀ مطلب »