معرفی بهترین باشگاه کوه نوردی مشهد

معرفی بهترین باشگاه کوه نوردی مشهد

کوهنوردی یکی از ورزش‌ها یا از جمله تفریحات است. برای برخی نیز کوهنوردی به عنوان شغل اصلی یا بخش الزامی شغل اصلی است. پیمایش مسیرهای فنی در کوهستان، با استفاده از ابزارهای فنی و درگیر شدن با مسیرهای سنگی و یخی را کوه‌نوردی می‌نامند. کوه‌پیمایی به معنای راه‌پیمایی در کوه است و با کوه‌نوردی تفاوت دارد. به بالا …

معرفی بهترین باشگاه کوه نوردی مشهد ادامۀ مطلب »