پرورش اعتماد به نفس در کودکان

پرورش اعتماد به نفس در کودکان

پرورش اعتماد به نفس دیدگاه فرزندان نسبت به خود، چگونگی عملکرد آنها در دنیا و جامعه را شکل می دهد. کمک کردن به فرزندان در دوست داشتن خود و داشتن تصویر مثبتی از خودشان بزرگترین هدیه والدین به آنهاست. متخصصان معتقدند اعتماد به نفس یک کودک، مهمترین عامل موفقیت یا شکست او در سال های …

پرورش اعتماد به نفس در کودکان ادامۀ مطلب »