پذیرش و بخشش خودمان

رادیو نیکارو | پذیرش و بخشش خودمان

    هر کدوم از ما کوله باری رو از گذشته همراه خودش داره که مملوء از غم و شادی هاست. برای عده ای گذشته شیرین تر و برای عده ای هم تلخ تر … هرچقدر هم  که سعی کنیم تو حال زندگی کنیم و مدعی باشیم که تو لحظه سیر میکنیم به دلیل انسان …

رادیو نیکارو | پذیرش و بخشش خودمان ادامۀ مطلب »