اهمیت یادگیری زبان انگلیسی در دنیای امروز

“انگلیسی امروزه از نظر تعداد سخنوران پس از چینی و اسپانیایی، سومین زبان جهان است” درباره زبان انگلیسی زبان انگلیسی (English language) یک زبان با ریشه غرب آلمانی است که برای اولین در اوایل قرون وسطا در انگلستان مورد استفاده قرار گرفت و در حال حاضر یکی از زبان های رایج جهان است. زبان انگلیسی …

اهمیت یادگیری زبان انگلیسی در دنیای امروز ادامۀ مطلب »