هنر خوشنویسی

ما در این مقاله به هنر خوشنویسی میپردازیم. تاانتها با ما همراه باشید. خوشنویسی خوشنویسی همان گونه که از نامش پیداست به معنای زیبا نویسی و یا خلق زیبایی در خط می باشد و کسی که این کار را انجام می دهد خوش نویس نام دارد. یک خوش نویس با استعداد باید با انواع خط …

هنر خوشنویسی ادامۀ مطلب »