سلام وقتتونو بخیر میگم

گیتار الکتریک در آموزشگاه خوب تدریس میکنید؟؟؟