جز این کلاس ،دیگه یوگا نداریم توی ساری ؟؟
آمل یا بابلسر هم اگر کلاس خوب ماساژ هست ، لطفاً معرفی بفرمایید .
من واقعا مستعد یادگیری سطوح پیشرفته در زمینه ماساژ و یوگا هستم