سلام

باشگاه هایکه میگید تفریحی کار میکنند یا تخصصی هم آموزش میدن؟ از تجهیزات و قیمتاش هم بگید