ماموریت ما ؛

هدفمان این است تا بستری باشیم برای ارتباط مردم و آموزشگاه ها، تا هرکس با داشتن یک حساب کاربری در پلتفرم نیکارو، هیچ چالشی برای انتخاب کلاس مناسب با علائق و اهداف خود را نداشته باشد. نیکارو با معرفی باکیفیت ترین کلاس ها و ارائه بازخورد از چگونگی روند آموزش مسیر رشد و پیشرفت هر فرد را هموار کرده است.

یاد می دهیم ،

زیرا می توانیم

می توانیم ،

زیرا یادگرفته ایم

داستان ما ؛

نیکارو از شرکت های پارک علم و فناوری فرهنگی خراسان رضوی می باشد که فعالیت خود را از بهمن ماه سال 1396 آغاز کرده است.

تیم جوان و با انگیزه نیکارو ، با تکیه بر ایمان و تخصص ارزشمندی که دارد، مشکلات بوجود آمده در آموزشگاه ها را شناسایی کرده و با بهره گیری از فن آوری اطلاعات آن را مرتفع کرده است.