دوره فعال در نیکارو دارد

آموزشگاه نقاشی حسابی200


زمینه فعالیت:

نقاشی


مدیریت آموزشگاه: خانم صادقی

آموزشگاه نقاشی و طراحی حسابی
ویژه آقایان و بانوان 

برگزاری کلاس های آموزش طراحی بصورت فشرده

برگزاری دوره نیمه خصوصی

بیشتر
;
صیاد شیرازی - ( نمایش کامل ) 099103******(نمایش کامل)https://nikaro.ir/hesabi

آموزشگاه نقاشی و طراحی حسابی
ویژه آقایان و بانوان 

برگزاری کلاس های آموزش طراحی بصورت فشرده

برگزاری دوره نیمه خصوصی