دوره فعال در نیکارو دارد

اندیشه پژوهان ادیب254


زمینه فعالیت:

کارآفرینی


مدیریت آموزشگاه: جناب آقای حسین خسروی

شركت مشاورين انديشه پژوهان اديب با هدف انجام مطالعات و ارائه خدمات پژوهش, مشاوره و آموزش در حوزه هاي مديريت و بهبود بهره‌وري در بنگاه هاي اقتصادي فعاليت مي‌نمايد. شركت از بدو تاسيس با بهره‌گيري از استانداردها و متدهاي جديد و نيز با پشتوانه تيم هاي فني متشكل از متخصصين و كارشناسان خبره، سعي داشته تا در راستاي ارزش‌هاي خود، خدماتي متفاوت و با كيفيت به مشتريان خود ارائه نموده و به سهم خود در رفع نيازهاي دانشي و علمي صنعت تلاش نمايد.

چشم انداز

برند برتر ارائه خدمات آموزش و مشاوره در شرق كشور

ارزش ها

·تامين رضايت مشتريان در راستاي ايجاد روابط بلندمدت با ارائه خدمات با كيفيت

·تامين رضايت پيمانكاران و مشاورين و ارتقاي روحيه كارآفريني و نوآوري در آنها

·حفظ اسرار و اطلاعات ذي نفعان

·مديريت دانش سازماني به منظور ايجاد سازماني يادگيرنده

بیشتر
;
الهیه - ( نمایش آدرس ) 051354****** ( نمایش شماره تماس ) http://www.map-adib.ir

شركت مشاورين انديشه پژوهان اديب با هدف انجام مطالعات و ارائه خدمات پژوهش, مشاوره و آموزش در حوزه هاي مديريت و بهبود بهره‌وري در بنگاه هاي اقتصادي فعاليت مي‌نمايد. شركت از بدو تاسيس با بهره‌گيري از استانداردها و متدهاي جديد و نيز با پشتوانه تيم هاي فني متشكل از متخصصين و كارشناسان خبره، سعي داشته تا در راستاي ارزش‌هاي خود، خدماتي متفاوت و با كيفيت به مشتريان خود ارائه نموده و به سهم خود در رفع نيازهاي دانشي و علمي صنعت تلاش نمايد.

چشم انداز

برند برتر ارائه خدمات آموزش و مشاوره در شرق كشور

ارزش ها

·تامين رضايت مشتريان در راستاي ايجاد روابط بلندمدت با ارائه خدمات با كيفيت

·تامين رضايت پيمانكاران و مشاورين و ارتقاي روحيه كارآفريني و نوآوري در آنها

·حفظ اسرار و اطلاعات ذي نفعان

·مديريت دانش سازماني به منظور ايجاد سازماني يادگيرنده