دوره فعال در نیکارو ندارد

تدبیرگران کارآفرین صنعت224


زمینه فعالیت:

مشاوره


مدیریت آموزشگاه: عطادی نژاد

صنعت و خدمات

شرکت تدبیرگران کارآفن صنعت از سال 1388 با عنوان مرکز تحقیقات کارآفرین (تک) در مجموعه دانشکده فنی مشهد (شهید محمد منتظری) با محوریت مالکیت فکری و ثبت اختراعات کشور فعالیت خود را آغاز نموده و مفتخر است در این سال ها خدمات ارزنده ای به جامعه مخترعین و نخبگان علمی کشور ارائه نموده است. ارائه خدمات مالکیت فکری به مخاطبین از تمام نقاط کشور و پاسخگویی و مشاوره رایگان به بیش از 15000 تماس تلفنی مخترعین از جمله نکات قابل توجه در کارنامه درخشان این مرکز می باشد.

سامانه ثبت اختراع :www.taksabt.ir

بیشتر
;
پیروزی - ( نمایش آدرس ) 051387****** ( نمایش شماره تماس ) http://takidea.ir

صنعت و خدمات

شرکت تدبیرگران کارآفن صنعت از سال 1388 با عنوان مرکز تحقیقات کارآفرین (تک) در مجموعه دانشکده فنی مشهد (شهید محمد منتظری) با محوریت مالکیت فکری و ثبت اختراعات کشور فعالیت خود را آغاز نموده و مفتخر است در این سال ها خدمات ارزنده ای به جامعه مخترعین و نخبگان علمی کشور ارائه نموده است. ارائه خدمات مالکیت فکری به مخاطبین از تمام نقاط کشور و پاسخگویی و مشاوره رایگان به بیش از 15000 تماس تلفنی مخترعین از جمله نکات قابل توجه در کارنامه درخشان این مرکز می باشد.

سامانه ثبت اختراع :www.taksabt.ir