nikaro-logo
category
city
کلاس خوشنویسی در مشهد

آموزشگاه خوشنویسی در مشهد

خوشنویسی و خطاطی به معنای زیبانویسی و نوشتن همراه با خلق زیبایی است. گاهی اوقات درک خوشنویسی به عنوان هنر مشکل است و باید برای درک و لذت بردن از تجربه بصری خوشنویسی بدانیم که خوشنویس سعی دارد در کنار نگارش متن، اثری هنری خلق کند. بنابراین خوشنویسی با نگارش ساده مطالب و طراحی حروف و صفحه آرایی متفاوت است. خوشنویسی در تمام فرهنگ‌ها به چشم می‌خورد، اما در مشرق زمین و به‌ویژه در ایران و سرزمین های اسلامی اهمیت بسیاری دارد. 

هنر خطاطی از زیباترین هنرهای بصری است و زیبا نوشتن فقط یک جنبه از هزاران جنبه هنر خطاطی است. یکی از جنبه های مثبت شخصیت هر فرد، دست خط او و زیبایی آن از نظر خوشنویسی می باشد، بطوریکه همیشه انسان ها درست یا نادرست از روی ظاهر درباره دیگران قضاوت می کنند، در نتیجه یکی از پارامترهایی که اغلب مورد توجه قرار می گیرد، خوشنویس بودن فرد در نظر دیگران است. در این صفحه تعدادی از برترین کلاس های خوشنویسی مشهد را مشاهده خواهید کرد.

بهترین آموزشگاه های خوشنویسی مشهد روی نقشه

جدیدترین دوره های خوشنویسی

discount
۱۰٪ تخفیف
دوره خط درشت (قلم نی) سطح پیشرفته

دوره خط درشت (قلم نی) سطح پیشرفته

آنلاین
مطهری شمالی
۳۵۰,۰۰۰
۳۱۵,۰۰۰
تومان
discount
۱۰٪ تخفیف
دوره خط درشت (قلم نی)

دوره خط درشت (قلم نی)

آنلاین
مطهری شمالی
۳۰۰,۰۰۰
۲۷۰,۰۰۰
تومان
discount
۱۰٪ تخفیف
دوره تحریری (خوشنویسی با خودکار)

دوره تحریری (خوشنویسی با خودکار)

آنلاین
مطهری شمالی
۲۷۰,۰۰۰
۲۴۳,۰۰۰
تومان
discount
۱۰٪ تخفیف
مقدماتی-تکمیلی-پیشرفته

مقدماتی-تکمیلی-پیشرفته

آنلاین
مطهری شمالی
۲۵۰,۰۰۰
۲۲۵,۰۰۰
تومان
discount
۱۰٪ تخفیف
خوشنویسی

خوشنویسی

حضوری
مطهری شمالی
۲۵۰,۰۰۰
۲۲۵,۰۰۰
تومان
discount
۵٪ تخفیف
دوره پیشرفته خوشنویسی با خودکار (خصوصی)

دوره پیشرفته خوشنویسی با خودکار (خصوصی)

حضوری
راهنمایی
۵۰۰,۰۰۰
۴۷۵,۰۰۰
تومان
discount
۵٪ تخفیف
دوره تکمیلی خوشنویسی با خودکار (خصوصی)

دوره تکمیلی خوشنویسی با خودکار (خصوصی)

حضوری
راهنمایی
۵۰۰,۰۰۰
۴۷۵,۰۰۰
تومان
discount
۵٪ تخفیف
دوره پیشرفته خوشنویسی با خودکار (گروهی)

دوره پیشرفته خوشنویسی با خودکار (گروهی)

حضوری
راهنمایی
۳۰۰,۰۰۰
۲۸۵,۰۰۰
تومان
discount
۵٪ تخفیف
دوره تکمیلی خوشنویسی با خودکار (گروهی)

دوره تکمیلی خوشنویسی با خودکار (گروهی)

حضوری
راهنمایی
۳۰۰,۰۰۰
۲۸۵,۰۰۰
تومان
discount
۵٪ تخفیف
دوره مقدماتی خوشنویسی با خودکار (خصوصی)

دوره مقدماتی خوشنویسی با خودکار (خصوصی)

حضوری
راهنمایی
۵۰۰,۰۰۰
۴۷۵,۰۰۰
تومان
discount
۲۵٪ تخفیف
خوشنویسی با خودکار (پیشرفته)

خوشنویسی با خودکار (پیشرفته)

حضوری
مطهری شمالی
۳۲۵,۰۰۰
۲۴۳,۷۵۰
تومان
discount
۲۵٪ تخفیف
خوشنویسی با خودکار (تکمیلی)

خوشنویسی با خودکار (تکمیلی)

حضوری
مطهری شمالی
۲۷۰,۰۰۰
۲۰۲,۵۰۰
تومان
discount
۲۵٪ تخفیف
کلاس خوشنویسی قلم نی (ممتاز)

کلاس خوشنویسی قلم نی (ممتاز)

حضوری
مطهری شمالی
۳۲۵,۰۰۰
۲۴۳,۷۵۰
تومان
discount
۲۵٪ تخفیف
کلاس خوشنویسی قلم نی (عالی)

کلاس خوشنویسی قلم نی (عالی)

حضوری
مطهری شمالی
۳۲۵,۰۰۰
۲۴۳,۷۵۰
تومان
discount
۲۵٪ تخفیف
کلاس خوشنویسی قلم نی (خوش)

کلاس خوشنویسی قلم نی (خوش)

حضوری
مطهری شمالی
۲۷۰,۰۰۰
۲۰۲,۵۰۰
تومان

بیشترین تخفیف دوره های خوشنویسی

discount
۲۵٪ تخفیف
خوشنویسی با خودکار (پیشرفته)

خوشنویسی با خودکار (پیشرفته)

حضوری
مطهری شمالی
۳۲۵,۰۰۰
۲۴۳,۷۵۰
تومان
discount
۲۵٪ تخفیف
خوشنویسی با خودکار (تکمیلی)

خوشنویسی با خودکار (تکمیلی)

حضوری
مطهری شمالی
۲۷۰,۰۰۰
۲۰۲,۵۰۰
تومان
discount
۲۵٪ تخفیف
کلاس خوشنویسی قلم نی (ممتاز)

کلاس خوشنویسی قلم نی (ممتاز)

حضوری
مطهری شمالی
۳۲۵,۰۰۰
۲۴۳,۷۵۰
تومان
discount
۲۵٪ تخفیف
کلاس خوشنویسی قلم نی (عالی)

کلاس خوشنویسی قلم نی (عالی)

حضوری
مطهری شمالی
۳۲۵,۰۰۰
۲۴۳,۷۵۰
تومان
discount
۲۵٪ تخفیف
خوشنویسی با خودکار (مقدماتی)

خوشنویسی با خودکار (مقدماتی)

حضوری
مطهری شمالی
۲۷۰,۰۰۰
۲۰۲,۵۰۰
تومان
discount
۲۵٪ تخفیف
کلاس خوشنویسی قلم نی (مقدماتی)

کلاس خوشنویسی قلم نی (مقدماتی)

حضوری
مطهری شمالی
۲۷۰,۰۰۰
۲۰۲,۵۰۰
تومان
discount
۲۵٪ تخفیف
کلاس خوشنویسی قلم نی (متوسط)

کلاس خوشنویسی قلم نی (متوسط)

حضوری
مطهری شمالی
۲۷۰,۰۰۰
۲۰۲,۵۰۰
تومان
discount
۲۵٪ تخفیف
کلاس خوشنویسی قلم نی (خوش)

کلاس خوشنویسی قلم نی (خوش)

حضوری
مطهری شمالی
۲۷۰,۰۰۰
۲۰۲,۵۰۰
تومان
discount
۲۰٪ تخفیف
کلاس خوشنویسی با خودکار

کلاس خوشنویسی با خودکار

حضوری
صیاد شیرازی
۳۰۰,۰۰۰
۲۴۰,۰۰۰
تومان
discount
۱۰٪ تخفیف
دوره خط درشت (قلم نی) سطح پیشرفته

دوره خط درشت (قلم نی) سطح پیشرفته

آنلاین
مطهری شمالی
۳۵۰,۰۰۰
۳۱۵,۰۰۰
تومان
discount
۱۰٪ تخفیف
دوره خط درشت (قلم نی)

دوره خط درشت (قلم نی)

آنلاین
مطهری شمالی
۳۰۰,۰۰۰
۲۷۰,۰۰۰
تومان
discount
۱۰٪ تخفیف
دوره تحریری (خوشنویسی با خودکار)

دوره تحریری (خوشنویسی با خودکار)

آنلاین
مطهری شمالی
۲۷۰,۰۰۰
۲۴۳,۰۰۰
تومان
discount
۱۰٪ تخفیف
مقدماتی-تکمیلی-پیشرفته

مقدماتی-تکمیلی-پیشرفته

آنلاین
مطهری شمالی
۲۵۰,۰۰۰
۲۲۵,۰۰۰
تومان
discount
۱۰٪ تخفیف
خوشنویسی

خوشنویسی

حضوری
مطهری شمالی
۲۵۰,۰۰۰
۲۲۵,۰۰۰
تومان
discount
۱۰٪ تخفیف
کلاس نستعلیق

کلاس نستعلیق

حضوری
صیاد شیرازی
۳۰۰,۰۰۰
۲۷۰,۰۰۰
تومان

کلاس مورد نظرتان را پیدا نکردید؟

محبوب ترین دوره های خوشنویسی

discount
۲۵٪ تخفیف
خوشنویسی با خودکار (مقدماتی)

خوشنویسی با خودکار (مقدماتی)

حضوری
مطهری شمالی
۲۷۰,۰۰۰
۲۰۲,۵۰۰
تومان
discount
۲۵٪ تخفیف
کلاس خوشنویسی قلم نی (مقدماتی)

کلاس خوشنویسی قلم نی (مقدماتی)

حضوری
مطهری شمالی
۲۷۰,۰۰۰
۲۰۲,۵۰۰
تومان
discount
۲۵٪ تخفیف
کلاس خوشنویسی قلم نی (متوسط)

کلاس خوشنویسی قلم نی (متوسط)

حضوری
مطهری شمالی
۲۷۰,۰۰۰
۲۰۲,۵۰۰
تومان
discount
۲۵٪ تخفیف
کلاس خوشنویسی قلم نی (خوش)

کلاس خوشنویسی قلم نی (خوش)

حضوری
مطهری شمالی
۲۷۰,۰۰۰
۲۰۲,۵۰۰
تومان
discount
۲۵٪ تخفیف
کلاس خوشنویسی قلم نی (عالی)

کلاس خوشنویسی قلم نی (عالی)

حضوری
مطهری شمالی
۳۲۵,۰۰۰
۲۴۳,۷۵۰
تومان
discount
۲۵٪ تخفیف
کلاس خوشنویسی قلم نی (ممتاز)

کلاس خوشنویسی قلم نی (ممتاز)

حضوری
مطهری شمالی
۳۲۵,۰۰۰
۲۴۳,۷۵۰
تومان
discount
۲۵٪ تخفیف
خوشنویسی با خودکار (تکمیلی)

خوشنویسی با خودکار (تکمیلی)

حضوری
مطهری شمالی
۲۷۰,۰۰۰
۲۰۲,۵۰۰
تومان
discount
۲۵٪ تخفیف
خوشنویسی با خودکار (پیشرفته)

خوشنویسی با خودکار (پیشرفته)

حضوری
مطهری شمالی
۳۲۵,۰۰۰
۲۴۳,۷۵۰
تومان
discount
۲۰٪ تخفیف
کلاس خوشنویسی با خودکار

کلاس خوشنویسی با خودکار

حضوری
صیاد شیرازی
۳۰۰,۰۰۰
۲۴۰,۰۰۰
تومان
discount
۱۰٪ تخفیف
کلاس نستعلیق

کلاس نستعلیق

حضوری
صیاد شیرازی
۳۰۰,۰۰۰
۲۷۰,۰۰۰
تومان
discount
۱۰٪ تخفیف
خوشنویسی

خوشنویسی

حضوری
مطهری شمالی
۲۵۰,۰۰۰
۲۲۵,۰۰۰
تومان
discount
۱۰٪ تخفیف
مقدماتی-تکمیلی-پیشرفته

مقدماتی-تکمیلی-پیشرفته

آنلاین
مطهری شمالی
۲۵۰,۰۰۰
۲۲۵,۰۰۰
تومان
discount
۱۰٪ تخفیف
دوره تحریری (خوشنویسی با خودکار)

دوره تحریری (خوشنویسی با خودکار)

آنلاین
مطهری شمالی
۲۷۰,۰۰۰
۲۴۳,۰۰۰
تومان
discount
۱۰٪ تخفیف
دوره خط درشت (قلم نی) سطح پیشرفته

دوره خط درشت (قلم نی) سطح پیشرفته

آنلاین
مطهری شمالی
۳۵۰,۰۰۰
۳۱۵,۰۰۰
تومان
discount
۱۰٪ تخفیف
دوره خط درشت (قلم نی)

دوره خط درشت (قلم نی)

آنلاین
مطهری شمالی
۳۰۰,۰۰۰
۲۷۰,۰۰۰
تومان

نظرات کاربران

آموزشگاه خوشنویسی در مشهد

خوشنویسی و خطاطی به معنای زیبانویسی و نوشتن همراه با خلق زیبایی است. گاهی اوقات درک خوشنویسی به عنوان هنر مشکل است و باید برای درک و لذت بردن از تجربه بصری خوشنویسی بدانیم که خوشنویس سعی دارد در کنار نگارش متن، اثری هنری خلق کند. بنابراین خوشنویسی با نگارش ساده مطالب و طراحی حروف و صفحه آرایی متفاوت است. خوشنویسی در تمام فرهنگ‌ها به چشم می‌خورد، اما در مشرق زمین و به‌ویژه در ایران و سرزمین های اسلامی اهمیت بسیاری دارد. 

هنر خطاطی از زیباترین هنرهای بصری است و زیبا نوشتن فقط یک جنبه از هزاران جنبه هنر خطاطی است. یکی از جنبه های مثبت شخصیت هر فرد، دست خط او و زیبایی آن از نظر خوشنویسی می باشد، بطوریکه همیشه انسان ها درست یا نادرست از روی ظاهر درباره دیگران قضاوت می کنند، در نتیجه یکی از پارامترهایی که اغلب مورد توجه قرار می گیرد، خوشنویس بودن فرد در نظر دیگران است. در این صفحه تعدادی از برترین کلاس های خوشنویسی مشهد را مشاهده خواهید کرد.

درخواست کلاس