سلام
اگر دنبال کلاس خاصی هستید نام و نام خانوادگی، تلفن و نام کلاس را با کلیک روی دکمه نارنجی پایین ثبت کنید. در اولین فرصت با شما تماس میگیریم.

مشاهده دوره های آموزشگاه

وبینارهای تخصصی هفته پژوهش3042
درباره نمایشگاه 

معرفی نمایشگاه گرامیداشت هفته پژوهش وفناوری استان خراسان رضوی 

نمایشگاه دستاوردهای هفته پژوهش، فناوری و فن بازار به عنوان رویدادی در مجموعه نظام علم و فناوری است که هدف آن ارائه یافته‌های محققان، پژوهشگران و فناوران، از یک سو و دریافت نیازهای پژوهشی و فناوری از سوی دیگر برای تحکیم و سیستمی نمودن روابط بین کنشگران در این مجموعه و در نهایت تجاری سازی فناوری و ارتقای قدرت رقابت ملی می باشد.
تحقق اهداف مرتبط با چرخه علم و فناوری، تجاری سازی فناوری و فن بازار مستلزم برقراری ارتباط نزدیک بین مراکز علمی و فناوری از یکطرف و مراکز اجرایی، تولیدی و صنعتی ( جهت آشنایی متقابل و اعتماد سازی هرچه بیشتر) و موسسات تامین مالی از طرف دیگر می باشد، تا امکان همکاری های متقابل برای دستیابی به منافع طرفین که منافع ملی را به‌دنبال خواهد داشت، میسر گردد. 

رویکرد سال جاری تاکید و تمرکز بر پژوهش وفناوری در جهش تولید نام گرفته است و علی رغم تمام مشکلات و تنگناهای اقتصادی این نمایشگاه شاهد حضور دستاوردهای مقابله با شیوع ویروس منحوس کرونا و کاهش اثرات تحریم های اقتصادی است. نمونه هایی از  ونتیلاتورها، کیت های تشخیص ویروس ، سیستم‌های نوین و هوشمند ضدعفونی که به صورت شاخص در کشور و منطقه مطرح هستند .  

این نمایشگاه همه ساله با هماهنگی وزارت علوم، تحقیقات و فناورى در هفته پژوهش و فناورى توسط ستاد استانی با مشارکت مراکز آموزشی، پژوهشی و فناوری و نیز دستگاه‌های اجرایی و شرکت‌های دانش بنیان بخش خصوصی به ریاست استاندار محترم برگزار می‌گردد. این دوره از نمایشگاه با توجه به شیوع ویروس کرونا به صورت مجازی از 25 تا ٢٩ اذر در قالب وب سایت مذکور در دسترس بازدیدکنندگان قرار خواهد گرفت.  

دبیر برگزاری نمایشگاه ریاست پارک علم و فناوری استان خراسان رضوی می‌باشد.

آشنایی با وبینارهای تخصصی 

این وبینارها، محیطی تخصصی با حضور یک یا دو نفر سخنران خواهند بود که با هدف آشنایی بیشتر اعضای شبکه پژوهش و فناوری استان با آموزش ها و انتقال تجربیات و ... پیش بینی شده اند. 

ویژگی ‌های برنامه : مخاطب تخصصی / نحوه حضور مخاطب مجازی / ظرفیت هربرنامه 80 نفر/ مدت زمان برنامه در حدود1 ساعت /  امکان پرسش و پاسخ در قالب چت و محدود / بستر ارتباطی skyroom

در سه محور :

انتقال تجربیات پژوهشی / فناوری ( ارائه خلاصه تجربه کاربردی در حوزه فعالیت های پژوهشی و کارآفرینی مبتنی بر فناوری)

کارگاه آموزشی ( ارائه آموزش تخصصی )

سخنرانی کلیدی ( طرح مباحث ویژه و کلیدی در ارتباط با ظرفیت ها ، فرصت ها و تهدیدهای حوزه پژوهش و فناوری برای جامعه هدف)

بیشتر
مشاهده شماره تماسمشاهده آدرس
;
شبکه های اجتماعی آموزشگاه

درباره نمایشگاه 

معرفی نمایشگاه گرامیداشت هفته پژوهش وفناوری استان خراسان رضوی 

نمایشگاه دستاوردهای هفته پژوهش، فناوری و فن بازار به عنوان رویدادی در مجموعه نظام علم و فناوری است که هدف آن ارائه یافته‌های محققان، پژوهشگران و فناوران، از یک سو و دریافت نیازهای پژوهشی و فناوری از سوی دیگر برای تحکیم و سیستمی نمودن روابط بین کنشگران در این مجموعه و در نهایت تجاری سازی فناوری و ارتقای قدرت رقابت ملی می باشد.
تحقق اهداف مرتبط با چرخه علم و فناوری، تجاری سازی فناوری و فن بازار مستلزم برقراری ارتباط نزدیک بین مراکز علمی و فناوری از یکطرف و مراکز اجرایی، تولیدی و صنعتی ( جهت آشنایی متقابل و اعتماد سازی هرچه بیشتر) و موسسات تامین مالی از طرف دیگر می باشد، تا امکان همکاری های متقابل برای دستیابی به منافع طرفین که منافع ملی را به‌دنبال خواهد داشت، میسر گردد. 

رویکرد سال جاری تاکید و تمرکز بر پژوهش وفناوری در جهش تولید نام گرفته است و علی رغم تمام مشکلات و تنگناهای اقتصادی این نمایشگاه شاهد حضور دستاوردهای مقابله با شیوع ویروس منحوس کرونا و کاهش اثرات تحریم های اقتصادی است. نمونه هایی از  ونتیلاتورها، کیت های تشخیص ویروس ، سیستم‌های نوین و هوشمند ضدعفونی که به صورت شاخص در کشور و منطقه مطرح هستند .  

این نمایشگاه همه ساله با هماهنگی وزارت علوم، تحقیقات و فناورى در هفته پژوهش و فناورى توسط ستاد استانی با مشارکت مراکز آموزشی، پژوهشی و فناوری و نیز دستگاه‌های اجرایی و شرکت‌های دانش بنیان بخش خصوصی به ریاست استاندار محترم برگزار می‌گردد. این دوره از نمایشگاه با توجه به شیوع ویروس کرونا به صورت مجازی از 25 تا ٢٩ اذر در قالب وب سایت مذکور در دسترس بازدیدکنندگان قرار خواهد گرفت.  

دبیر برگزاری نمایشگاه ریاست پارک علم و فناوری استان خراسان رضوی می‌باشد.

آشنایی با وبینارهای تخصصی 

این وبینارها، محیطی تخصصی با حضور یک یا دو نفر سخنران خواهند بود که با هدف آشنایی بیشتر اعضای شبکه پژوهش و فناوری استان با آموزش ها و انتقال تجربیات و ... پیش بینی شده اند. 

ویژگی ‌های برنامه : مخاطب تخصصی / نحوه حضور مخاطب مجازی / ظرفیت هربرنامه 80 نفر/ مدت زمان برنامه در حدود1 ساعت /  امکان پرسش و پاسخ در قالب چت و محدود / بستر ارتباطی skyroom

در سه محور :

انتقال تجربیات پژوهشی / فناوری ( ارائه خلاصه تجربه کاربردی در حوزه فعالیت های پژوهشی و کارآفرینی مبتنی بر فناوری)

کارگاه آموزشی ( ارائه آموزش تخصصی )

سخنرانی کلیدی ( طرح مباحث ویژه و کلیدی در ارتباط با ظرفیت ها ، فرصت ها و تهدیدهای حوزه پژوهش و فناوری برای جامعه هدف)