سلام
اگر دنبال کلاس خاصی هستید نام و نام خانوادگی، تلفن و نام کلاس را با کلیک روی دکمه نارنجی پایین ثبت کنید. در اولین فرصت با شما تماس میگیریم.

دوره فعال در نیکارو ندارد

آموزشگاه بازیگری شهید ثالث64


زمینه فعالیت:

گریم و سینمایی


مدیریت آموزشگاه: خانم مریم ناظم رعایا
آموزشگاه فوق یکی از بهترین موسسات آموزش سینمایی بوده و با کمک گرفتن از اساتید برجسته به منظور کسب مهارت های بیشتر هنرجویان در قالب ورکشاپ ها و کلاس های بازیگری ،کارگردانی، مجری گری، دوبله و ... به علاقمندان این حوزه آموزش های حرفه ای ارائه می دهد.موسسه فرهنگی هنری مکتب شهیدثالث از سال ۱۳۹۷ با هدف درک موثر مکاتب و سبک های سینمایی، ارتقاء دانش سینمایی مخاطبان و اثر گذاری بر جریان عمومی سینما و فیلم سازی فعالیت خود را آغاز کرد. این مجموعه می کوشد با فاصله گرفتن از راهکارهای غریزی و فاقد پس زمینه، سینما را به شکل یک تخصص، و نه مبتنی بر سلیقه و علاقه آموزش دهد، و راه حل های خود را بر مبانی شناخت و آموزش هنر، و نه میان برهای مد روز که در نهایت به بن بست «ساختارشکنی بدون ساختار شناسی» می رسند، استوار سازد. آموزشگاه بازیگری شهید ثالث در شهر تهران و در محله ولیعصر واقع شده است.
بیشتر
https://www.shahidsalessfilmschool.ir21888******مشاهده شماره تماسولیعصر - مشاهده آدرس
;
شبکه های اجتماعی آموزشگاه

آموزشگاه فوق یکی از بهترین موسسات آموزش سینمایی بوده و با کمک گرفتن از اساتید برجسته به منظور کسب مهارت های بیشتر هنرجویان در قالب ورکشاپ ها و کلاس های بازیگری ،کارگردانی، مجری گری، دوبله و ... به علاقمندان این حوزه آموزش های حرفه ای ارائه می دهد.موسسه فرهنگی هنری مکتب شهیدثالث از سال ۱۳۹۷ با هدف درک موثر مکاتب و سبک های سینمایی، ارتقاء دانش سینمایی مخاطبان و اثر گذاری بر جریان عمومی سینما و فیلم سازی فعالیت خود را آغاز کرد. این مجموعه می کوشد با فاصله گرفتن از راهکارهای غریزی و فاقد پس زمینه، سینما را به شکل یک تخصص، و نه مبتنی بر سلیقه و علاقه آموزش دهد، و راه حل های خود را بر مبانی شناخت و آموزش هنر، و نه میان برهای مد روز که در نهایت به بن بست «ساختارشکنی بدون ساختار شناسی» می رسند، استوار سازد. آموزشگاه بازیگری شهید ثالث در شهر تهران و در محله ولیعصر واقع شده است.