سلام
اگر دنبال کلاس خاصی هستید نام و نام خانوادگی، تلفن و نام کلاس را با کلیک روی دکمه نارنجی پایین ثبت کنید. در اولین فرصت با شما تماس میگیریم.

دوره فعال در نیکارو ندارد

آموزشگاه بازیگری خور مهر291


زمینه فعالیت:

گریم و سینمایی


مدیریت آموزشگاه: خانم پوران درخشنده
آموزشگاه سینمایی پوران درخشنده با نام آموزشگاه بازیگری خورمهـر در محله یوسف آباد تهران یکی از بهترین آموزشگاه های سینمایی پایتخت میباشد. مدیریت این آموزشگاه بر عهده خانم پوران درخشنده میباشد. این آموزشگاه در دوره های بازیگری کودک و نوجوان، فیلمسازی، فیلمنامه نویسی و نمایشنامه نویسی، نویسندگی، چهره پردازی و دوبله فعالیت می کند. اساتید آموزشگاه: خانم شبنم قلی خانی: مدرس مبانی بازیگری کودک و نوجوان، تربیت حس خانم مارال فرجاد: مدرس بازیگری کودک و نوجوان، تخیل و داستان گویی خانم ملیکا زارعی: مدرس پرورش استعداد کودکان در زمینه اجرا و بازیگری در رسانه خانم پرستو گلستانی: مدرس بازیگری کودک و نوجوان آقای مهدی کرم پور: مدرس کارگردانی سینما آقای آرش آبسالان: مدرس فن بیان آقای محمدهادی کریمی: مدرس فیلمنامه نویسی آقای مرتضی پورصمدی: مدرس فیلمبرداری خانم مهین نویدی: مدرس چهره پردازی سینما آموزشگاه بازیگری خور مهر در شهر تهران و در محله یوسف آباد واقع شده است.
بیشتر
http://khovarmehr.ir/021886******مشاهده شماره تماسیوسف آباد - مشاهده آدرس
;
شبکه های اجتماعی آموزشگاه

آموزشگاه سینمایی پوران درخشنده با نام آموزشگاه بازیگری خورمهـر در محله یوسف آباد تهران یکی از بهترین آموزشگاه های سینمایی پایتخت میباشد. مدیریت این آموزشگاه بر عهده خانم پوران درخشنده میباشد. این آموزشگاه در دوره های بازیگری کودک و نوجوان، فیلمسازی، فیلمنامه نویسی و نمایشنامه نویسی، نویسندگی، چهره پردازی و دوبله فعالیت می کند. اساتید آموزشگاه: خانم شبنم قلی خانی: مدرس مبانی بازیگری کودک و نوجوان، تربیت حس خانم مارال فرجاد: مدرس بازیگری کودک و نوجوان، تخیل و داستان گویی خانم ملیکا زارعی: مدرس پرورش استعداد کودکان در زمینه اجرا و بازیگری در رسانه خانم پرستو گلستانی: مدرس بازیگری کودک و نوجوان آقای مهدی کرم پور: مدرس کارگردانی سینما آقای آرش آبسالان: مدرس فن بیان آقای محمدهادی کریمی: مدرس فیلمنامه نویسی آقای مرتضی پورصمدی: مدرس فیلمبرداری خانم مهین نویدی: مدرس چهره پردازی سینما آموزشگاه بازیگری خور مهر در شهر تهران و در محله یوسف آباد واقع شده است.