سلام
اگر دنبال کلاس خاصی هستید نام و نام خانوادگی، تلفن و نام کلاس را با کلیک روی دکمه نارنجی پایین ثبت کنید. در اولین فرصت با شما تماس میگیریم.

دوره فعال در نیکارو ندارد

انجمن ملی ماساژ جمهوری اسلامی ایران531


زمینه فعالیت:

ماساژ


مدیریت آموزشگاه:

انجمن ملی ماساژ ایران به عنوان تنها نماینده فدراسیون بین المللی ماساژ، براساس استانداردهای تعریف شده بین المللی دوره های تکنسین ماساژ در سطوح مختلف را در کشور بر اساس تقویم آموزشی تدوین شده برگزار مینماید. دوره های تکنسین ماساژ شامل گواهی نامه های پایان دوره و مدرک بین المللی می باشد که پس از اتمام دوره و احراز نمره قبولی مورد نظر در اختیار فراگیران قرار خواهد گرفت.

انجمن ملی ماساژ با داشتن سابقه بیش از ۴٧٠ دوره آموزشی و آموزش ۴٠٠٠ ماساژور در ١۵سال، دوره های آموزشی در قالب کلاس های تیوری و آموزش از راه دور مکاتبه ای و کارگاه های مهارتی عملی و رشته ها و سبک های متفاوت ماساژ براساس قوانین و ضوابط فنی فدراسیون بین المللی آسیایی ماساژ را برگزار می نمایند. این دوره ها به صورت تفکیک شده شامل آموزش دوره های تک ماساژ و دوره های تکنسین می باشد.

لازم به ذکر میباشد که جهت دریافت مجوز کار، گذراندن دوره های تکنسین الزامی است.

بیشتر
https://iranmassage.org/021460******مشاهده شماره تماسعباس آباد - مشاهده آدرس
;
شبکه های اجتماعی آموزشگاه

انجمن ملی ماساژ ایران به عنوان تنها نماینده فدراسیون بین المللی ماساژ، براساس استانداردهای تعریف شده بین المللی دوره های تکنسین ماساژ در سطوح مختلف را در کشور بر اساس تقویم آموزشی تدوین شده برگزار مینماید. دوره های تکنسین ماساژ شامل گواهی نامه های پایان دوره و مدرک بین المللی می باشد که پس از اتمام دوره و احراز نمره قبولی مورد نظر در اختیار فراگیران قرار خواهد گرفت.

انجمن ملی ماساژ با داشتن سابقه بیش از ۴٧٠ دوره آموزشی و آموزش ۴٠٠٠ ماساژور در ١۵سال، دوره های آموزشی در قالب کلاس های تیوری و آموزش از راه دور مکاتبه ای و کارگاه های مهارتی عملی و رشته ها و سبک های متفاوت ماساژ براساس قوانین و ضوابط فنی فدراسیون بین المللی آسیایی ماساژ را برگزار می نمایند. این دوره ها به صورت تفکیک شده شامل آموزش دوره های تک ماساژ و دوره های تکنسین می باشد.

لازم به ذکر میباشد که جهت دریافت مجوز کار، گذراندن دوره های تکنسین الزامی است.