سلام
اگر دنبال کلاس خاصی هستید نام و نام خانوادگی، تلفن و نام کلاس را با کلیک روی دکمه نارنجی پایین ثبت کنید. در اولین فرصت با شما تماس میگیریم.

مشاهده دوره های آموزشگاه

فرهنگستان کارآفرینی دانش آموزی247


زمینه فعالیت:

کارآفرینی


مدیریت آموزشگاه:

فرهنگستان کارآفرینی و نوآوری دانش آموزی در قالب یک ترم آموزشی ایجاد شده تا به شناسایی، شکوفایی و آموزش استعدادهای دانش آموزان دختر و پسر دوره دوم متوسطه و نهمی ها در حوزه کسب و کار و کارآفرینی بپردازد.

فرهنگستان نوآوری و کارآفرینی دانش آموزی قصد دارد بستری فراهم کند تا پرورش مدیران، کارآفرینان و تاثیرگذارن آینده در کنار مدیران و کارآفرینان استان اتفاق بیفتد.

 

 

بیشتر
مشاهده شماره تماسمشاهده آدرس
;
شبکه های اجتماعی آموزشگاه

فرهنگستان کارآفرینی و نوآوری دانش آموزی در قالب یک ترم آموزشی ایجاد شده تا به شناسایی، شکوفایی و آموزش استعدادهای دانش آموزان دختر و پسر دوره دوم متوسطه و نهمی ها در حوزه کسب و کار و کارآفرینی بپردازد.

فرهنگستان نوآوری و کارآفرینی دانش آموزی قصد دارد بستری فراهم کند تا پرورش مدیران، کارآفرینان و تاثیرگذارن آینده در کنار مدیران و کارآفرینان استان اتفاق بیفتد.