دوره فعال در نیکارو ندارد

پیست اسکیت لاله336


زمینه فعالیت:

اسکی


مدیریت آموزشگاه:
یک جلسه تفریحی و آموزشی - ارائه نرمش های مربوطه قبل از بازی - ارائه تجهیزات هاکی از قبیل کش، لباس و ... در مجموعه به صورت رایگان - زیر نظر مربی فدراسیون هاکی جمهوری اسلامی ایران - امکان بازی بانوان و آقایان به صورت همزمان در زمین - زمین روباز همراه با پخش موزیک - امکان استفاده برای تمامی سنین از 3 سال تا 60 سا
بیشتر
;
( نمایش آدرس ) 021889****** ( نمایش شماره تماس ) https://nikaro.ir/t6F3FR

یک جلسه تفریحی و آموزشی - ارائه نرمش های مربوطه قبل از بازی - ارائه تجهیزات هاکی از قبیل کش، لباس و ... در مجموعه به صورت رایگان - زیر نظر مربی فدراسیون هاکی جمهوری اسلامی ایران - امکان بازی بانوان و آقایان به صورت همزمان در زمین - زمین روباز همراه با پخش موزیک - امکان استفاده برای تمامی سنین از 3 سال تا 60 سا