دوره فعال در نیکارو ندارد

باشگاه سنگ نوردی باشگاه ققنوس تهران2446


زمینه فعالیت:

سنگنوردی


مدیریت آموزشگاه:
سنگ نوردی به شما کمک می‌کند تا تناسب اندام خود را حفظ کنید. آنچه که در این امر به شما کمک می‌کند عبارت است از: ازدیاد سفتی عضلانی افزایش انعطاف پذیری تقویت تعادل افزایش هماهنگی بالا بردن تمرکز فیزیکی کمک به سوختن کالری‌ها
بیشتر
;
( نمایش آدرس ) 091224****** ( نمایش شماره تماس ) https://nikaro.ir/U85wR7

سنگ نوردی به شما کمک می‌کند تا تناسب اندام خود را حفظ کنید. آنچه که در این امر به شما کمک می‌کند عبارت است از: ازدیاد سفتی عضلانی افزایش انعطاف پذیری تقویت تعادل افزایش هماهنگی بالا بردن تمرکز فیزیکی کمک به سوختن کالری‌ها