دوره فعال در نیکارو ندارد

باشگاه سنگ نوردی باشگاه سنگنوردي سعيد طاهري (ديهيم)2147


زمینه فعالیت:

سنگنوردی


مدیریت آموزشگاه:
اين باشگاه که پيش از اين با نام ديهيم شناخته مي شد هم اکنون به ياد زنده ياد سعيد طاهري ، داير شده است و در آن آموزش سنگ نوردي به علاقه مندان صورت مي گيرد.
بیشتر
;
( نمایش آدرس ) 021778****** ( نمایش شماره تماس ) https://nikaro.ir/rC8cUX

اين باشگاه که پيش از اين با نام ديهيم شناخته مي شد هم اکنون به ياد زنده ياد سعيد طاهري ، داير شده است و در آن آموزش سنگ نوردي به علاقه مندان صورت مي گيرد.