دوره فعال در نیکارو ندارد

باشگاه تیراندازی توچال655


زمینه فعالیت:

تیراندازی


مدیریت آموزشگاه:
پکیج 1: تیر اندازی با کمان - در اختیار داشتن 10 عدد تیر - امکان استفاده از تیر ها در مدت زمان نا محدود در یک جلسه - دارا بودن محوطه چمن - دارای 15 سیبل تیراندازی - دارای 20 کمان تیراندازی پکیج 2: آموزش مقدماتی تیر اندازی با کمان - آموزش حرفه ی تیراندازی با مربیگری جناب آقای اسدی و خانم همتی مربیان درجه دو فدراسیون - 10 جلسه آموزشی دو ساعته (20 جلسه) - تیر و کمان ( تجهیزات به صورت امانی رایگان) - معرفی و شرکت در مسابقات لیگ بعد از دوره آموزش و مقدماتی - گروه سنی 4 سال به بالا
بیشتر
;
( نمایش آدرس ) 091261****** ( نمایش شماره تماس ) https://nikaro.ir/BnWmvb

پکیج 1: تیر اندازی با کمان - در اختیار داشتن 10 عدد تیر - امکان استفاده از تیر ها در مدت زمان نا محدود در یک جلسه - دارا بودن محوطه چمن - دارای 15 سیبل تیراندازی - دارای 20 کمان تیراندازی پکیج 2: آموزش مقدماتی تیر اندازی با کمان - آموزش حرفه ی تیراندازی با مربیگری جناب آقای اسدی و خانم همتی مربیان درجه دو فدراسیون - 10 جلسه آموزشی دو ساعته (20 جلسه) - تیر و کمان ( تجهیزات به صورت امانی رایگان) - معرفی و شرکت در مسابقات لیگ بعد از دوره آموزش و مقدماتی - گروه سنی 4 سال به بالا