دوره فعال در نیکارو ندارد

مجموعه ورزشی باشگاه بدنسازی هیگر51


زمینه فعالیت:

مجموعه ورزشی


مدیریت آموزشگاه:
رشته های رزمی این باشگاه شامل کیک بوکسینگ، کاراته، کونگ فو، تکواندو، ووشو و نینجاست.
بیشتر
;
( نمایش آدرس ) 021667****** ( نمایش شماره تماس ) https://nikaro.ir/04C2bn

رشته های رزمی این باشگاه شامل کیک بوکسینگ، کاراته، کونگ فو، تکواندو، ووشو و نینجاست.