دوره فعال در نیکارو ندارد

آموزشگاه زبان پردیسان (شعبه ولیعصر)149


زمینه فعالیت:

مجموعه زبان


مدیریت آموزشگاه:

آموزش زبان های انگلیسی، فرانسوی، آأمانی، ترکی استانبولی موقعیت مرکزی، دسترسی به خطوط BRT و مترو شهری، همجواری با تعدادی از دانشگاه ها و مراکز علمی مطرح تهران و خوابگاه های دانشجویی، همه و همه باعث بوجود آمدن سطح کیفی بالایی از آموزش در این مرکز شده است، تا جاییکه دوره هایی نظیر تربیت مدرس (TTC) زیر نظر وزارت علوم در این مرکز برگزار می شوند.
آموزش زبان انگلیسی، آموزش زبان فرانسه، آموزش زبان آلمانی، آموزش زبان ترکی استانبولی و نیز آموزش دیگر زبان ها در تمامی شعب آموزشگاه زبان های خارجی پردیسان با حضور مدرسین مجرب و متعهد با انگیزه بالا در حال برگزاری و ارائه خدمات حتی روزهای جمعه و تعطیل می باشد.

بیشتر
;
کشاورز - ( نمایش آدرس ) 021888****** ( نمایش شماره تماس ) http://www.pardisan-edu.com

آموزش زبان های انگلیسی، فرانسوی، آأمانی، ترکی استانبولی موقعیت مرکزی، دسترسی به خطوط BRT و مترو شهری، همجواری با تعدادی از دانشگاه ها و مراکز علمی مطرح تهران و خوابگاه های دانشجویی، همه و همه باعث بوجود آمدن سطح کیفی بالایی از آموزش در این مرکز شده است، تا جاییکه دوره هایی نظیر تربیت مدرس (TTC) زیر نظر وزارت علوم در این مرکز برگزار می شوند.
آموزش زبان انگلیسی، آموزش زبان فرانسه، آموزش زبان آلمانی، آموزش زبان ترکی استانبولی و نیز آموزش دیگر زبان ها در تمامی شعب آموزشگاه زبان های خارجی پردیسان با حضور مدرسین مجرب و متعهد با انگیزه بالا در حال برگزاری و ارائه خدمات حتی روزهای جمعه و تعطیل می باشد.