دوره فعال در نیکارو ندارد

مجموعه ورزشی آکادمی نور (شعبه امیرآباد)50


زمینه فعالیت:

مجموعه ورزشی


مدیریت آموزشگاه:
كلاس ها از 8 صبح آغاز و تا 16 بعدلزظهر ادامه خواهد داشت (با سانسهاي به تفكيك دختران و پسران) برنامه ناهاري كودكان بين سانس ها مسئولين جابجايي ما كودكان را از يك كلاس به كلاس بعدي هدايت خواهند كرد و براي مراقبت بيشت از فرزندان شما براي هر 10 الي 15 نفر يك نفر مسئول جابجايي كلاس اختصاصي گمارده مي شود. لیست کلاس های پانسیون: بسکتبال،سینکرونایز،شنا،والیبال،اسکیت،باراسل،ایروبیک،پینگ پنگ، دفاع شخصی کاراته، کنگفو، فوتسال، تنیس سالنی، والیبال-فوتبال توضيحات: دوستان عزيز براي انتخاب رشته هاي مورد علاقه خود چارت سانس بندی را در جستجوی گوگل با نام: آکادمی ورزشی نور در دانشکده تربیت بدنی، به دقت مطالعه نموده و بهترين انتخاب را بر حسب علائق فرزند خود داشته باشند
بیشتر
;
( نمایش آدرس ) 021880****** ( نمایش شماره تماس ) https://nikaro.ir/qDL5SX

كلاس ها از 8 صبح آغاز و تا 16 بعدلزظهر ادامه خواهد داشت (با سانسهاي به تفكيك دختران و پسران) برنامه ناهاري كودكان بين سانس ها مسئولين جابجايي ما كودكان را از يك كلاس به كلاس بعدي هدايت خواهند كرد و براي مراقبت بيشت از فرزندان شما براي هر 10 الي 15 نفر يك نفر مسئول جابجايي كلاس اختصاصي گمارده مي شود. لیست کلاس های پانسیون: بسکتبال،سینکرونایز،شنا،والیبال،اسکیت،باراسل،ایروبیک،پینگ پنگ، دفاع شخصی کاراته، کنگفو، فوتسال، تنیس سالنی، والیبال-فوتبال توضيحات: دوستان عزيز براي انتخاب رشته هاي مورد علاقه خود چارت سانس بندی را در جستجوی گوگل با نام: آکادمی ورزشی نور در دانشکده تربیت بدنی، به دقت مطالعه نموده و بهترين انتخاب را بر حسب علائق فرزند خود داشته باشند