دوره فعال در نیکارو ندارد

آموزشگاه زبان گات (جنت آباد)88


زمینه فعالیت:

مجموعه زبان


مدیریت آموزشگاه:

آموزشگاه زبان گات در سال 1388 تاسیس شد و در یک دهه توفیق خدمت به هم میهنان عزیز را داشته است. آموزشگاه زبان گات در حال حاضر دارای چند شعبه در سطح شهر تهران می باشد شعبه ی 2  آموزشگاه زبان گات ( جنت آباد ) در محدوده غرب تهران قرار دارد. موسسه ی آموزشی گات برگزار کننده ی دوره های آموزشی متنوع ، 20 زبان زنده ی دنیا می باشد و یک نکته ی بسیار مهم وقابل توجه این است که گات تنها برند معتبر برگزار کننده ی زبان های نادر در ایران است. شما می توانید برای رسیدن اهدافتان در دوره های آموزشی آموزشگاه زبان گات شرکت کنید و در و کوتاهترین زمان ممکن به نتیجه مطلوب خود برسید.

بیشتر
;
جنت آباد جنوبی - ( نمایش آدرس ) 021448****** ( نمایش شماره تماس ) http://www.higlc.ir

آموزشگاه زبان گات در سال 1388 تاسیس شد و در یک دهه توفیق خدمت به هم میهنان عزیز را داشته است. آموزشگاه زبان گات در حال حاضر دارای چند شعبه در سطح شهر تهران می باشد شعبه ی 2  آموزشگاه زبان گات ( جنت آباد ) در محدوده غرب تهران قرار دارد. موسسه ی آموزشی گات برگزار کننده ی دوره های آموزشی متنوع ، 20 زبان زنده ی دنیا می باشد و یک نکته ی بسیار مهم وقابل توجه این است که گات تنها برند معتبر برگزار کننده ی زبان های نادر در ایران است. شما می توانید برای رسیدن اهدافتان در دوره های آموزشی آموزشگاه زبان گات شرکت کنید و در و کوتاهترین زمان ممکن به نتیجه مطلوب خود برسید.