دوره فعال در نیکارو ندارد

باشگاه رزمی مجموعه ورزشی مقدم فر 54


زمینه فعالیت:

رزمی


مدیریت آموزشگاه:
این مجموعه ورزشی از جمله ورزشگاه های خصوصی شرق تهرانه که انواع کلاس های رزمی را ویژه بانوان و آقایان برگزار می کنه.
بیشتر
;
( نمایش آدرس ) 02173****** ( نمایش شماره تماس ) https://nikaro.ir/RNm54h

این مجموعه ورزشی از جمله ورزشگاه های خصوصی شرق تهرانه که انواع کلاس های رزمی را ویژه بانوان و آقایان برگزار می کنه.