دوره فعال در نیکارو ندارد

پیست اسکی بین الملی دربندسر194


زمینه فعالیت:

اسکی


مدیریت آموزشگاه:
پیست اسکی دربندسر واقع در 60 کیلومتری شمال شرقی تهران در روستای دربندسر قرار دارد. دستگاه های بالابر آن شامل 2 تله سیژ و 3 تله اسکی است. ارتفاع پایین ترین نقطه آن از سطح دریا 2600 متر و بلندترین نقطه آن 3050 متر می باشد طول فصل اسکی در دربندسر از اواسط آذر تا اواخر فروردین ماه می باشد
بیشتر
;
( نمایش آدرس ) .****** ( نمایش شماره تماس ) https://nikaro.ir/Y2AaCg

پیست اسکی دربندسر واقع در 60 کیلومتری شمال شرقی تهران در روستای دربندسر قرار دارد. دستگاه های بالابر آن شامل 2 تله سیژ و 3 تله اسکی است. ارتفاع پایین ترین نقطه آن از سطح دریا 2600 متر و بلندترین نقطه آن 3050 متر می باشد طول فصل اسکی در دربندسر از اواسط آذر تا اواخر فروردین ماه می باشد